Topik Pilihan: Penggunanya QRIS di Masjid Raya Sumatera Barat

Selasa, 04 Agustus 2020 pada 12:45

Classy People, Topik Pilihan hari ini adalah penggunanya aplikasi non tunai QRIS untuk membayar sedekah, infaq, dan zakat di Masjid Raya Sumatera Barat bersama narasumber Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat, Wahyu Purnama, Selasa 14 Januari 2020.

Setelah lauching penggunaan QRIS untuk transaksi non tunai di Pasar Raya Padang tahun lalu, hari ini, penerapan QRIS dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat untuk penyetoran zakat, infak, dan sedekah.  

(rewrite : Wici Elvinda Rahmaddina)

Weekly Programs
Program Jam
The Broadcasters