Sumbar Melawan Corona: Apakah Hepatitis Misterius Berkaitan dengan Vaksin Covid-19?

Senin, 06 Pebruari 2023 pada 10:12

Sumbar Melawan Corona, 10 Mei 22 berbincang bersama Ketua IDAI Sumbar Dr. dr. Finny Fitri Yani, Sp.A(k) mengenai Apakah Hepatitis Misterius Berkaitan dengan Vaksin Covid-19?

Rewrite : Adil Wandi

Ads #1
Weekly Programs
Program Jam
The Broadcasters